Szkolenia farmaceutyczne

Konferencje i szkolenia farmaceutyczne, z których warto korzystać

Ponad pięć lat nauki, trudne egzaminy, wiele lat spędzonych nad książkami – to jest cena, jaką musi zapłacić przyszły farmaceuta za możliwość wykonywania tego zawodu. Czy to nie wystarczy, aby realizować się w tym wybranym przez siebie obszarze? Okazuje się, że niestety nie. Studia farmaceutyczne bowiem, choć trudne i żmudne, nie są wystarczającym elementem do tego, aby pracować w aptece. Na farmaceutach ciąży także obowiązek stałego doszkalania się.

Farmacja to branża, która bardzo szybko się rozwija. Zgodnie z klasyfikacją OECD, jest jednym z trzech najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. To doskonała perspektywa dla tych, którzy widzą swoją przyszłość w tej branży. Jednak za ogromnymi możliwościami rozwoju stoi wiedza, która niemal z dnia na dzień się dezaktualizuje. Ponadto zmieniają się także wymagania prawne oraz realia ekonomiczne, w których pracują farmaceuci. Koniecznością jest więc sięganie po narzędzia, które umożliwiają ciągłe aktualizowanie wiedzy. Taką możliwość dają szkolenia dla farmaceutów. Ich zakres oraz rodzaj jest bardzo szeroki. Warto więc zastanowić się, co wybrać z szerokiej oferty szkoleniowej.

Szkolenia dla farmaceutów jako element awansu zawodowego

Osoba, która chce pracować w aptece, jest zobligowana do tego, aby poszerzać swoje kompetencje. Udział w szkoleniach farmaceutycznych, zwanych ciągłymi szkoleniami, zapewnia możliwość wykonywania zawodu. Regulują to ściśle przepisy zawarte w Prawie farmaceutycznym oraz ministerialne rozporządzenia. Ciągłe szkolenie jest ustawowo weryfikowaną formą zapewniania pacjentom opieki na najwyższym poziomie. To także możliwość zdobycia awansu zawodowego, m.in. objęcie funkcji kierownika apteki. Wymagania formalne są bowiem ściśle uregulowane. Jak ujęte jest to w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, ramowy program ciągłych szkoleń obejmuje zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dotyczący zagadnień z zakresu opieki farmaceutycznej, postępu nauk farmaceutycznych,  homeopatii, prawa regulującego wykonywanie zawodu farmaceuty, nowoczesnych metod zarządzania apteką i hurtownią farmaceutyczną, zasad udzielania pierwszej pomocy. Jaką wiedzę niosą za sobą te szkolenia?

  • opieka farmaceutyczna to zapewnienie pacjentom prawidłowo przebiegającego procesu terapii farmakologicznej oraz profilaktyki,
  • postęp nauk, czyli krótko mówiąc orientacja w aktualnych wyzwaniach, przed którymi stoi branża farmaceutyczna,
  • homeopatia daje wiedzę z zakresu leków mineralnych, roślinnych i zwierzęcych,
  • regulacje prawne, które umożliwiają właściwe wykonywanie zawodu,
  • metody zarządzania apteką i hurtownią farmaceutyczną, które bazują na nowej wiedzy i nowoczesnych rozwiązaniach,
  • udzielanie pierwszej pomocy.

Farmaceuci mają także możliwość poszerzana zawodowych kompetencji poprzez udział w farmaceutycznych szkoleniach specjalizacyjnych. Prowadzone są one przez akredytowane wydziały uczelni wyższych. Obecnie specjalizację można uzyskać z następujących dziedzin: farmacji aptecznej, klinicznej, szpitalnej, przemysłowej, farmakologii, analityki farmaceutycznej, toksykologii, mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej, leku roślinnego, zdrowia publicznego.

Równie ważne są konferencje farmaceutyczne

Szkolenia nie są jedyną formą zdobywania wiedzy i jej aktualizowania. Równie przydatne dla przyszłego lub aktualnego farmaceuty są konferencje. Zdobywanie wiedzy poprzez udział w panelach czy wykładach, to oczywista korzyść. Jednak jest coś więcej – udział w konferencjach farmaceutycznych w 2019 roku to także zdobywanie kontaktów, poznawanie ludzi z branży oraz pozyskiwanie potencjalnych kontrahentów. Jest to szczególnie istotne dla kogoś, kto nie tylko chce pracować w aptece, ale także planuje jej otworzenie na własną rękę.

Zakres tematyczny takich spotkań jest ogromny. Od tematu wpływu żywienia na prokreację, przez choroby zakaźne i pasożytnicze jako problem współczesnego człowieka, aż po ekologię człowieka czyli holistyczne ujęcie gatunku ludzkiego w relacji natura oraz kultura. Konferencje także dotyczą tematów związanych z zarządzeniem, marketingiem oraz dotyczą aspektów prawnych prowadzenia biznesu farmaceutycznego.

Jakichkolwiek szkoleń dla farmaceutów się nie wybierze, warto pamiętać, aby były one przygotowywane zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz wytycznymi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.